ඡායාරූප සොබා දහම

දවසක වඩාත්ම සුන්දර හෝරාව

හිරු නැඟිම හා බැස යාම සොබාදහම් මෑණියන්ගේ ප්‍රතිභාව අද්විතීය අන්දමින් පෙන්වන ඉතාම ආශ්චර්යමත්, මායාමය අවස්ථාවන්ගෙන් එකක්. අහස ආලෝකමත් කරමින් හිරු රශ්මිය සතර අත විහිදෙන ආකාරය හරියට දක්ෂ කලාකරුවෙකු අතින් නිම වෙන සිතුවමක් වැනියි.. මේ සුන්දර අත්දැකීම දිනපතා නැරඹුවද කිසි දිනෙක එහි අසිරිය අඩු නොවෙන බව සැවොම දන්නා කරුණක්.