සොබා දහම ඩිජිටල් ඇසින්

ගවේෂණයට, දැනුම වර්ධනයට, පරිසර හිතකාමී තිරසාර දිවියක් අත් විඳීමට සොබාදහමට ලං වෙන්න

සැබෑ සුන්දරත්වය

සොබා දහමේ සුන්දරත්වය පුදුමය, නමුත් සමහර විට ඒ අලංකාරය දැක ගත හැකි වන්නේ හොඳින් දෑස් හැර බැලුවොත් පමණි. 

Nature in Digital Eye Srilanka nide-2016-wild-flowers

ඔබේ කාර්යබහුල ජීවිතයෙන් මොහොතකට නතර වී හොඳින් බැලුවහොත්, ඔබ නිතර දකින සාමාන්‍ය පරිසරයේ තිබෙන සමහර දේ පිළිබඳව ඔබ පුදුම වනු ඇත, 

 

ඔබේ අදහස්

%d bloggers like this: